Popis Montážní list Instalace Komunikace s PC Dálková správa Hydraulika Měření tepla

REGULAČNÍ SYSTÉM ETATHERM - instalace

Řídicí jednotka ETH1 řídí programově až 16 adres (většinou nezávislých místností) prostřednictvím dvou větví. Levá větev (svorky AL, BL) obsahuje adresy 1 ÷ 8, pravá větev (svorky AP, BP) adresy .1 ÷ .8. Jednotlivé koncové členy (el. hlavice nebo koncové moduly) se připojují v libovolném pořadí k jednotlivým větvím paralelně.

Sběrnice ETATHERM je tvořena dvěma vodiči. Napětí mezi vodiči je cca 10V a proud vodičů nepřesáhne 0,5A; při zkratu nedojde k poškození komponentů soupravy.

Technické požadavky na sběrnici ETATHERM

Odpor sběrnice vedené od řídicí jednotky k nejvzdálenějšímu koncovému členu nesmí být větší než 8 ohmů (měřeno ve smyčce, tj na vstupu příslušné větve při zkratování vodičů v místě připojení nejvzdálenějšího koncového členu). Je-li k dispozici vícežilové vedení, je pro zajištění impedanční podmínky (8 ohmů) při delších vzdálenostech možné také paralelní spojení žil.Pro zajištění odolnosti vůči nejrůznějším typům vnějšího elektromagnetického rušení se doporučuje použít pro vedení sběrnice kroucený (stáčený) dvojvodič. Příklady použití:

Vícežilový sdělovací kabel U dle ČSN 34 7711

kabel U

jádro: měděné plné pocínované
izolace: PVC; teplotní odolnost -40°C ÷ +60°C
provedení: dvojžilový, třížilový, čtyřžilový v různých barvách; žíly jsou stočeny
vodič je odolný proti šíření plamene a proti plísním

průměr jádra
(mm)
průřez jádra
(mm2)
max. odpor jádra
(ohmů/km) při 20°C
max. délka sběrnice
ETATHERM (m)
0,5 0,20 92,9 43
0,8 0,50 36,3 110
1,0 0,78 23,0 170

Vícežilový úložný sdělovací kabel vnitřní SYKY dle ČSN IEC 189-2

SYKY

jádro: měděné plné holé,
izolace: PVC, plášť PVC, teplotní odolnost -25°C ÷ +60°C
provedení: 1x pár, 2x pár, ... atd.; průměr jádra 0,5mm; žíly barevně rozlišené, stočené

max. délka sběrnice ETATHERM: 40m.

Vícežilový úložný sdělovací kabel vnitřní SEKU dle TP 03/41 MTP 224/70 (KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí)

SEKU

jádro: měděné plné holé
izolace: polyetylén (PE), plášť PVC, teplotní odolnost -30°C ÷ +40°C (montáž provádět pouze při teplotách nad +5°C)
určení: pro rozvod telefonu uvnitř budov a podobné účely
provedení: žíly jsou stočeny, plášť ve tvaru trubičky - nepřiléhá k žilám

počet
žil
průměr jádra
(mm)
max. odpor jádra
(ohmů/km) při 20°C
max. vnější
průměr (mm)
max. délka sběrnice
ETATHERM (m)
2 0,6 65 5,1 61
4 0,6 65 5,8 61
6 0,6 65 6,8 61
2 0,8 36,5 5,6 105
2 1,25 15,3 6,5 (250)

V průmyslovém prostředí nebo při předpokladu zhoršených podmínek z hlediska elektromagnetického rušení je možné použít stíněný dvojvodič. Stínění se k soupravě ETATHERM nepřipojuje.Příklad použití:

Vícežilový úložný sdělovací kabel vnitřní SYKFY dle ČSN IEC 189-2

SYKFY

jádro: měděné plné holé
izolace: PVC, prvky ovinuty PP páskou, plášť PVC, teplotní odolnost -25°C ÷ +60°C
stínění: pokovená páska s příložnými dráty
provedení: 2x pár,3x pár ... atd.; průměr jádra 0,5mm; žíly barevně rozlišené, stočené

max. délka sběrnice ETATHERM: 40m.

Při souběžné instalaci sběrnice ETATHERM s jinými vedeními je nutné posoudit jejich vlastnosti a doporučení týkající se možného rušení. Soupravy ETATHERM s rezervou splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Vedení sběrnice musí splňovat požadavky bezpečnostní požadavky platných předpisů a norem.

SPOJKA TS

K vytvoření odboček sběrnice lze v případě některých vodičů použít jednopólové samořezné konektory. Skládají se ze dvou dílů:
- první je určen k zasunutí průchozího vodiče sběrnice a konce vodiče odbočujícího (vodiče se zasunují bez odstranění izolace!),
- druhý obsahuje samořezné propojené kontakty. Po zasunutí vodičů do prvního dílu se nasadí druhý - toto spojení se stiskne běžnými kleštěmi. Samořezné kontakty proříznou izolaci a vznikne spolehlivý spoj. K realizaci jedné odbočky dojvodičové sběrnice jsou potřebné 2 ks spojek. Použití spojek je možné pro vodiče s jádrem průměru 0,4 ÷ 0,9 mm a vnějším průměrem izolace max. 2,03 mm.

Připojování jednotlivých prvků regulační soupravy viz:

připojení řídicí jednotky
připojení elektronických hlavic
připojení oddělených čidel k hlavicím a konc. modulům KS
připojení okenních kontaktů Aplikace 8a a Aplikace 8b.