Popis Montážní list Konfigurace Návod k obsluze Programování Aplikační poznámky

Umístění řídicí jednotky

Při volbě umístění řídicí jednotky doporučujeme respektovat následující dvě hlediska:

 1. Řídicí jednotka by měla být v místě, ke kterému mají kdykoliv neomezený a snadný přístup všichni obyvatelé domu (bytu).

  Často je potřebné zadat jednoduchou odchylku vůči běžnému programu např. z důvodů:

  V takových případech se zadává tzv. "operativní změna" teploty, která zajistí zvolenou teplotu ve zvoleném časovém úseku. Zadání lze provést tlačítky řídicí jednotky (ovšem také z připojeného PC). Po jejím uplynutí se řízení vrátí automaticky do běžného programového režimu.

  Je prospěšné, aby se každý obyvatel kdykoliv snadno a pohodlně dostal k řídicí jednotce k zadání operativní změny. Naopak není vhodné umístit jednotku ve sklepě, ve skříni rozvaděče atd. Dno jednotky navíc nesmí být zemněno!

 2. Řídicí jednotka bude s největší pravděpodobností připojena k osobnímu počítači (PC). Pro snadné propojení sběrnicí RS232 (případně s konvertorem 232/USB) by délka sběrnice (propojovacího kabelu) neměla být delší než cca 15m, volte tedy umístění i se zřetelem na tuto okolnost.
  Pokud vznikne potřeba výrazně delší vzdálenosti mezi řídicí jednotkou a PC, je možné propojení sběrnicí RS485 (do 1 200m) s použitím konvertoru 485/232. Připojení na počítačovou síť umožní webový server.

Řídicí jednotka se obvykle montuje na stěnu. Dno jednotky se upevní dvěma šroubky - jedním (pravým) na hmoždinku a druhým (levým) do připravené zazděné elektrické rozvodné krabice. Otvorem ve dně je skrze krabici možné protáhnout potřebné vodiče či kabely k dalšímu rozvodu. Viz Montážní list řídicí jednotky.

Připojení vodičů k řídicí jednotce ETH1mod

Řídicí jednotka je z hlediska el. bezpečnosti elektrickým předmětem třídy II a je od sítě oddělena dvojitou izolací. Připojením jakéhokoliv el. předmětu k soupravě nesmí dojít k porušení této vlastnosti!!! Řídicí jednotka ani sběrnice nesmějí být úmyslně spojeny ani s ochranným vodičem sítě.

připojovací svorky řídicí jednotky ETH1mod zapojení přívodů v řídicí jednotce
 1. výstupní kabel síťového napájecího zdroje (součást dodávky řídicí jednotky) ... svorky +, -
 2. pravá větev sběrnice ETATHERM - adresy .1 ÷ .8 ... svorky AP, BP
 3. levá větev sběrnice ETATHERM - adresy 1 ÷ 8 ... svorky AL, BL
 4. sběrnice RS485 ... svorky A, B (u některých navazujících členů mohou být značeny také +, -; pak A -> + a B -> -)
  - připojení dalších řídicích jednotek nebo
  - připojení velmi vzdáleného PC (do 1 200m) přes konvertor 485/232
 5. telefonní kabel (4 vodiče) - sběrnice RS232, připojení k PC (port COM1, COM2, ... kabelová zásuvka Canon 9 nebo 25)
  (u řídicí jednotky ETH1emc je připojení odlišné - 4 vodiče + stínění do řadové svorkovnice)
 6. externí vstup PWM - svorky AD, KD