A8b - jeden či více okenních kontaktů pro řízení 1÷3 hlavic HS

Některé aplikace vyžadují ovládání jedné či více elektronických hlavic HS jedním či více okenními kontakty. V takových případech doporučujeme řešení s pomocí optočlenů napájených přímo z obvodu hlavice.

Hlavice napájející obvod optočlenů není běžnou hlavicí! Má jiný FW i odchylku vnitřního zapojení. Může být v provedení s čidlem (HS1no) nebo bez čidla (HS2no). Může však být použita i běžným způsobem (bez napájení optočlenů).
Ostatní hlavice jsou běžného typu.

Následující obrázek - schéma - znázorňuje zapojení tří hlavic na jedné adrese, které jsou ovládány okenním kontaktem (v obrázku je simulovám páčkovým vypínačem).
Pól 3 svorkovnice na desce OK1A je nezapojen a může být použit ke spojení volných vodičů

schéma připojení

Je možné uzavírat 1÷3 el. hlavice na jedné adrese, počet okenních kontaktů není omezen. Desky OK1A a OK1B jsou zpravidla montovány přímo do hlavic HS - vodiče propojující svorkovnice (1 - J4; 3 - J3) pak nejsou stíněny. Stíní se pouze kabely vedoucí k odděleným čidlům.

Příklad zapojení: 1xHS2no (s odděleným čidlem) + 2xHS1 s jedním okenním kontaktem. Kontaktů může být i více; spojují se paralelně.
Detail desky OK1A v hlavici HS1no.
Detail desky OK1B v hlavici HS1.

Komponenty pro výše popsanou aplikaci nejsou součástí běžného ceníku či objednávky. Můžete si je objednat v kolonce "Zpráva pro příjemce" objednávkového formuláře vypsáním svých specifických požadavků. Lze požadovat jak desky OK1A, OK1B, tak i jejich vestavbu do hlavic HS. Hlavice HS..no pro napájení optočlenů objednejte ve fomuláři jako běžné společně s ostatními hlavicemi a pak ve zprávě pro příjemce specifikujte, kolik z nich má být v provedení HS1no či HS2no. Nezapomeňte srozumitelně popsat, kolik (a kterých) hlavic na konkrétních adresách má být spínáno optočleny!!!

Díl/úkoncena v Kč (bez DPH)cena v Kč (s DPH)
Deska OK1A55,-65,50
Deska OK1B46,-54,50
Vestavba OK1A do HS80,-95,-
Vestavba OK1B do HS50,-59,50
 

Metodika kontroly zapojení obvodu okenních kontaktů (HS1no, OK1A, OK1B, spínač)

- vyslat příkaz pro automatické nastavení hlavic na testované adrese
- v servisním režimu vyslat (přímo z řídicí jednotky nebo prostřednictvím programu) na testovanou adresu teplotu 34°C
- po otevření hlavic na testované adrese sepnout okenní kontakt
- okamžitě se rozsvítí červená LED na desce OK1A (svítí po celou dobu aktivního servisního režimu)
- po cca deseti vteřinách začne zavírat některá z hlavic na testované adrese (pořadí nelze určit); běží cca 10 vteřin)
- po krátké pauze (10 vteřin) se rozběhne další hlavice
- po krátké pauze (10 vteřin) se rozběhne poslední hlavice na testované adrese
- celý cyklus se může opakovat, dokud nedojde k úplnému uzavření hlavic na testované adrese.

Rozepnutí okenního kontaktu:

- po cca dvaceti pěti vteřinách začne otevírat první hlavice (max. 10 vteřin)
- po krátké pauze (10 vteřin) začne otevírat druhá hlavice (max. 10 vteřin)
- po krátké pauze (10 vteřin) začne otevírat třetí hlavice (max. 10 vteřin)

Konec kontroly.

Nejčastější chyby

hlavice normálně funguje, ale nereaguje na sepnutí okenního kontaktu:
- LED na OK1 svítí: zkontrolovat propojení:
  OK1(kontakt J3) ––> HS(svorka 4) ... OK1(kontakt J4) ––> HS(svorka 6)
- LED na OK1 nesvítí: zkontrolovat propojení:
  OK1A(kontakt J1) ––> HSno(1) ... OK1A(kontakt J2) ––> HSno(svorka 2)
  a propojení:
  OK1A(svorka 1) ––> spínače ––> druhá OK1B(svorka 2) ... druhá OK1B(svorka 3) ––> první OK1B(svorka 2) ... první OK1B(svorka 3) ––> OK1A(svorka 2).