Popis Montážní list Konfigurace Ventilová šroubení Aplikační poznámky Firmware
Elektrické připojení elektronických hlavic
Poloha hlavice
Montáž hlavic na existující radiátorové ventily
Náhrada radiátorových kohoutů termostatickými ventily

Elektrické připojení elektronických hlavic

Připojení přívodního kabelu k elektronické hlavici nesmí způsobovat jakékoliv její mechanické namáhání - například přímým vyvedením sběrnice instalované silnými (neohebnými) vodiči. Doporučujeme použít následující ohebný kabelový přívod:

Dvojžilový plochý PVC izolovaný kabel V03VH-H ... KABLO ELEKTRO

V03VH-H 2x0,35

jádro: měděný vodič lanový holý nebo pocínovaný; třída 6 dle HD 383, průřez 0,35mm2
izolace: PVC, teplotní odolnost -15°C ÷ +40°C
barva pláště: bílá (WH) nebo černá (BK), další barvy dle požadavku zákazníka
orientační hodnota odporu smyčky o délce 1m: 0,115 ohmů

Předpokládáme, že kabelový přívod bude veden na krátkou vzdálenost (od stěny k hlavici - cca 20÷30cm) a nemusí být proto kroucený. Vývod kabelu k hlavici může být proveden rozmanitými způsoby, často hraje roli i estetická funkce. Je také např. možné vývody (odbočky) sběrnice ETATHERM připojit na telefonní zásuvku a ohebný přívod z hlavice ukončit telefonní zástrčkou.

V tomto případě se použije přívodní telefonní čtyřvodičový kabel. Vodiče připojte na krajní kontakty zástrčky, protože střední kontakty se standardně používají k připojení telefonního přístroje. I přesto doporučujeme učinit taková opatření, která by zabránila i nechtěnému připojení telefonní zástrčky přívodu hlavice do běžné telefonní zásuvky telefonního vedení. V některých případech by mohlo dojít k poškození elektroniky hlavice!

K hlavici HS se sběrnice (i ostatní případná vedení) připojují zezadu:

Poloha hlavice

Volba typu a montáže ventilů (nebo ventilových vložek) pro použití hlavic s vnitřním čidlem musí respektovat správnou polohu hlavice pro řádný provoz regulace. Osa hřídele vystupujícího z termostatického ventilu musí směřovat vodorovně do místnosti (buď kolmo k ose radiátoru nebo přímo v ose radiátoru). Hlavice je pak montována ve svislé poloze. Obě základní možnosti znázorňují následující obrázky:

V případě, že z různých příčin nebude možné namontovat ventil do žádané pozice (pro správnou polohu hlavice), je nutné použít hlavici s odděleným čidlem. Podrobnosti viz Oddělená teplotní čidla.

Hlavice montované na ventilové vložky

Velmi oblíbenými jsou v posledních letech kompaktní radiátory se spodním připojením a ventilovou vložkou (viz obrázek výše - vpravo). Ventilová vložka je namontována uvnitř v rovině tělesa, takže ovládací hřídel směřuje do boku (hlavice je pak jakýmsi "pokračováním" otopného tělesa). Se správnou polohou hlavice nejsou problémy. Je však potřebné počítat s místem pro hlavici a manipulačním prostorem pro její montáž/demontáž! Pozor při umístění radiátoru v rohu nebo ve výklenku! Pokud by tento problém nastal, existuje možnost řešení prostřednictvím "úhlového adaptéru", který existuje v nabídce některých firem.

Např. firma Oventrop má ve svém sortimentu úhlové adaptery:

- 101 14 50 bílý ... pro závitové připojení M30x1,5mm - viz foto. Podrobnosti viz dokumentace.
- 164 14 51 antracit ... pro závitové připojení M30x1,5mm. Podrobnosti viz dokumentace.
- 101 14 52 bílý ... pro svěrné připojení (např. Brugman). Podrobnosti viz dokumentace.

Montáž hlavic na existující radiátorové ventily

Jde o případy, kdy radiátory jsou již z dřívější doby opatřeny termostatickými ventily, případně i termostatickými hlavicemi. V zásadě lze termostatické hlavice sejmout, vlastní ventilové armatury ponechat a na ně namontovat elektronické hlavice ETATHERM. Možná úskalí:

Technický stav ventilů

V každém případě je nutné zodpovědně zvážit, zda je technický stav ventilů uspokojivý a zůstane uspokojivým i v následujících obdobích, což nemusí být snadnou záležitostí. Zejména u starších termostatických ventilů, které se již nevyrábějí (a na něž nejsou či brzy nebudou náhradní díly), je jejich ponechání v otopné soustavě riskantním krokem. Může se ovšem stát, že ventily jsou moderní, relativně nové a účelem změny regulace je přechod z původní "ruční" na automatickou programovatelnou; pak samozřejmě není nutné zachovalé ventily měnit.

Použitelný typ osazených termostatických ventilů

Může se stát, že starší namontované ventily jsou v provedení, které bylo určeno pro termostatické hlavice "zvláštní konstrukce", jejichž výroba již byla ukončena nebo dokonce výrobce zanikl. Příkladem mohou být:

Aplikace el. hlavic ETATHERM na tyto ventily bývá obtížná, případně drahá (redukce na Vaillant pro Heimeier), případně nemožná (Vyškov). Výměna za nové ventily bývá nakonec nejsnazší a nejvhodnější.

Problematické mohou být také např. starší termostatické ventily Oventrop s netypickým závitem pro hlavici M30x1mm (dovážely se cca do r. 1997).

Náhrada radiátorových kohoutů termostatickými ventily

Převážná část starších otopných soustav má na vstupu teplé vody do radiátoru instalovány kohouty. Jde nejčastěji o výrobky bývalé Slovenské armaturky Myjava s černým bakelitovým ovládacím kolečkem pro otvírání/zavírání přívodu do radiátoru. Výjimečně se však vyskytují i některé jiné modely, případně i parní kohouty. Radiátorové kohouty prozatím rozhodně nepatří do historie, montují se v řadě aplikací dosud - i do nových otopných soustav.

Výměna kohoutů za termostatické ventily nemusí být (jak by možná mnozí očekávali) příliš obtížná. Většina dnes vyráběných termostatických ventilů má totiž prakticky stejné vestavné délky jako kohouty - samozřejmě ve stejné dimenzi:

Šroubení radiátorových kohoutů mívá rovinné styčné plochy s těsněním; po vypuštění vody ze systému ho lze (současně se spodním šroubením na zpátečce) povolit a radiátor sklonit horní stranou do místnosti (zajistit proti pádu!!!) tak, aby mohl být celý kohout demontován. Následně se namontuje nový ventil na původní přívodní trubku a jeho šroubení do radiátoru (radiátor je stále skloněn) - přitom je nutné postupovat obezřetně a prvky utahovat tak, aby šroubení lícovalo s tělem ventilu. Závěrečná operace může být komplikována tím, že šroubení nových termostatických ventilů není rovinné, ale těsní "na kužel". Při zpětném sklápění radiátoru pak vadí přesah kužele, který bývá i 3 ÷ 4mm. Pokud je přívodní trubka k radiátoru zahnutá a volná v dostatečné délce, snadno o tuto vzdálenost zapruží a šroubení s ventilem lze snadno sešroubovat. Pokud žádná vůle k dispozici není, je nutné více povolit i spodní šroubení na zpátečce a pohnout o potřebnou vzdálenost celým radiátorem tam i zpět.

Náhrada kohoutů světlosti 1" (příp. větších) termostatickými ventily

U starších samotížných otopných soustav se ještě občas vyskytují kohouty světlosti 1" (příp. vyšší). Termostatické ventily této světlosti jsou v nabídce jen některých výrobců, mají relativně velké rozměry a bývají výrazně dražší. Z neznalosti je lze také zaměnit za typy určené pro samotížné otopné soustavy s velkou plochou uzavírací kuželky, která by v řízeném okruhu s oběhovým čerpadlem mohla způsobit potíže. Naším doporučením je tedy redukovat 1" kohot na 3/4" ventil. Pro přímé ventily existuje v naší nabídce "spojovací redukce 1"-3/4", která se našroubuje na přívodní trubku 1" a na ni se již běžným způsobem montuje 3/4" ventil. Na straně radiátoru existují v zásadě dvě varianty úpravy:

Náhrady rohových kohoutů rohovými termostatickými ventily je obdobná. V některých případech bude možná potřebné použít vhodné topenářské prvky (prodloužení, ...). Ve všech případech je vhodné předem zjistit a srovnat geometrii a rozměry nových termostatických ventilů s nahrazovanými kohouty.

Ilustrační fotografie k tématu náhrady kohoutů termostatickými ventily:

foto ventilu   foto ventilu
1 ... 1/2" kohout
2 ... 1/2" ventil COMAP
  1 ... 1" kohout
2 ... 3/4" ventil COMAP
3 ... spojovací redukce SR 1"-3/4"
     
foto ventilu   závitové vsuvky do radiátoru k náhradě
kohoutu 1" ventilem 3/4"
- vnitřní závit 3/4"
- vnější závit 1"