Popis Montážní list Konfigurace Ventilová šroubení Aplikační poznámky Firmware

ELEKTRONICKÁ HLAVICE HS - montážní list

Pro uvedení hlavice do provozu je nutné provést následující úkony:

  1. Konfiguraci hlavic - s volbou adresy, teplotního rozsahu a pozice hlavice na adrese.
  2. Montáž hlavice na ventil a připojení vodičů sběrnice, případně oddělených čidel.
  3. Vyslání příkazu pro automatické nastavení hlavice na ventil.

Deska elektroniky HS1/HS2, H3 (na deskách HS2, HS3 není osazen termistor NR1):

deska elektroniky HS1/HS2

Hlavice HS se vždy připojují tak, aby vodič "aL" či "aP" sběrnice byl spojen se svorkou "A" a vodič "bL" či "bP" se svorkou "B" na desce hlavice!!!

Na obrázku vpravo dole je schématicky znázorněno připojení okenního kontaktu OK (kontakt je rozpojen při zavřeném okně) a oddělených teplotních čidel SIS, SES (pouze pro hlavici HS2, HS3). Bližší informace k aplikacím okenních kontaktů viz přímé ovládání nebo spínání více hlavic jedním kontaktem.
Vodiče přiveďte k hlavici HS zezadu a upevněte do šroubovacích svorek svorkovnic (použijte šroubovák s břitem 1,8 ÷ 2,0mm).

I. ČASOVÉ PRŮBĚHY

Protokol sběrnice ETATHERM vysílaný řídicí jednotkou ETH1 v regulačním režimu má pro každou adresu vyhrazen určitý časový interval (cca 12,5s ve čtyřminutovém cyklu). Během této doby provádějí hlavice na dotyčné adrese potřebné úkony. V konfiguraci musí být určeno, zda je hlavice na adrese "samostatná" nebo "první", "druhá" či "třetí". Je-li na jedné adrese více hlavic, provádějí se regulační úkony postupně - napřed pracuje první hlavice, pak druhá a nakonec třetí; v takovém případě se čas poskytnutý jednotlivé hlavici přiměřeně zkracuje. Některé povely (např. přechod z "úplně zavřeno" do "úplně otevřeno") nemusí být provedeny v jediném intervalu, ale dokončí se později. Některé odchylky nastávají také v servisním režimu.

Časové intervaly aktivního běhu (s)
Režimsamostatná hlavice1. hlavice2. hlavice3. hlavice
regulační a servisní
(s vyjímkou _ _ ,– –)
0 ÷ 120 ÷ 44 ÷ 88 ÷ 12
servisní otevři nebo zavři
( _ _ nebo – –)
0 ÷ 80 ÷ 2,52,6 ÷ 5,15,2 ÷ 7,7

Denní korekce automatického nastavení hlavice je prováděna v cyklu automatického denního proběhu.

II. PŘÍKAZY ČINNOSTI

Hlavice HS mohou provádět speciální úkony na základě příkazů. K jejich vyvolání se použije servisní mód (display 32-->33 v programovací tabulce ETH1). Na jím vyslanou teplotu reaguje hlavice obvyklým způsobem; trvá-li však vysílání některé z teplot uvedených v následující tabulce déle než 15 sekund, nastane vykonávání odpovídajícího příkazu.

teplotní rozsah (°C):6 ÷ 3511 ÷ 40–8 ÷ 21–28 ÷ 306 ÷ 93čas (popis) vykonávání příkazu
příkazvyslaná teplotasamostatná a prvnídruhátřetí
zcela zavřít
(vyšroubovat šnek)
0712-07-26090 ÷ 75s90 ÷ 165s180 ÷ 255s
zcela otevřít
(našroubovat šnek)
35402130930 ÷ 75s90 ÷ 165s180 ÷ 255s
automaticky nastavit0914-05-22150 ÷ 60s75 ÷ 135s150 ÷ 210s
automaticky nastavit
všechny hlavice *
1116-03-1821inicializuje všechny hlavice zvolené větve;
po opuštění servisního režimu je postupně nastaví
indikovat firmware3338192687indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve
indikovat konfiguraci3136172281indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve

Teplotním rozsahem uvedeným v záhlaví sloupce je míněn takový rozsah, který je konfigurován adrese, na kterou se příkaz vysílá.
Platí i pro hromadný příkaz "automaticky nastavit všechny hlavice".

Pokud je tedy např. na adresu s konfigurovaným teplotním rozsahem 6 ÷ 35°C vyslán příkaz k automatickému nastavení všech hlavic, nastaví se i hlavice na adresách konfigurovaných pro jiné teplotní rozsahy!

*) Povel "automaticky nastavit všechny hlavice" se vyšle na libovolnou adresu zvolené větve. Chová se odlišně od jiných příkazů; po 15ti sekundách od vyslání pouze inicializuje všechny hlavice zvolené větve, což LED diody hlavic potvrdí trojím zablikáním. Teprve po opuštění servisního režimu se zahájí vlastní provádění příkazu - v běžném regulačním režimu.
Požaduje-li se automatické nastavení hlavic na obou větvích, je nutné povel vzápětí vyslat i na některou z adres pravé větve!

Po spuštění příkazů "zcela zavřít/zcela otevřít" je vždy nakonec spuštěno ještě automatické nastavení!

Příklad 1:
Prostorová teplota na adrese 1 (s konfigurací teplotního rozsahu 6÷35°C) je 20°C. Při spuštění servisního režimu např. "1 _ 07" bude (budou) hlavice na adrese 1 zavírat. Pokud do patnácti vteřin nebude povel ukončen odchodem z displeje 33, bude zahájena činnost dle příkazu "zcela zavřít (vyšroubovat šnek)".

Příklad 2:
Adresa 2 má konfigurovaný teplotní rozsah 6 ÷ 35°C. Pokud na ni bude vyslán příkaz automatického nastavení všech hlavic "2 _ 11", budou iniciovány všechny hlavice levé větve. Po přechodu do regulačního režimu budou všechny hlavice HS na všech adresách levé větve automaticky nastaveny.

III. INDIKACE

Indikace běhu motoru
Běh motoru je indikován jednotlivým blikáním LED diody s frekvencí cca 1Hz:

zavírání ventilu:
otvírání ventilu:
automatické nastavování:

Indikace firmware
Verze firmware je určena dvěma číslicemi, které se při popisu oddělují tečkou. První čtyři znaky určují první číslici, další čtyři znaky druhou číslici. Rozlišují se krátká a dlouhá bliknutí - jejich význam určuje následující tabulka. Celý průběh indikace se cyklicky opakuje dokud není příkaz ukončen.

indikace
číslice01234567
 
indikace
číslice89ABCDEF

Příklad:
indikace:  představuje verzi 02 firmware.

Indikace konfigurace
Konfigurace se skládá ze tří údajů: adresy, teplotního rozsahu a pozice na adrese. První 3 bity znamenají adresu, druhé 3 bity teplotní rozsah (jen pro HS, HSno) nebo teplotní hysterezi (jen pro HS3) a poslední 2 bity pozici na adrese.

indikace
adresa87651234
 
indikace
teplotní rozsah (°C)6 ÷3511 ÷ 40-8 ÷ 21-28 ÷ 306 ÷ 93   
teplotní hystereze (°C)036912151821

indikace
pozicesamostatná1. hlavice2. hlavice3. hlavice

Příklad
indikace:  představuje pro HS1, HS2 adresu č. 1, teplotní rozsah 6 ÷ 35°C a 3. pozici na adrese.