Popis Montážní list Instalace Komunikace s PC Dálková správa Hydraulika Měření tepla

KOMUNIKACE s regulační soupravou po sítích ETHERNET a INTERNET

I. WS1 - WEBOVÝ SERVER

Provoz v místní síti (ETHERNET)

Je vhodný pro snadné ovládání regulace prostřednictvím webového prohlížeče jedním nebo více uživateli propojenými ethernetovou sítí.

PC s webovým prohlížečem
připojený do místní sítě
- ETHERNET - WS1
v režimu webového serveru
-- regulační souprava
s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Provoz po veřejné síti INTERNET

je použitelný, pokud je v místě regulace trvalé internetové připojení s pevnou veřejnou IP adresou a výstupním ethernetovým rozhraním. Prvek internetového připojení (router) musí zajišťovat příslušné přesměrování na zvolený TCP port.

PC s webovým prohlížečem
připojený k internetu
- INTERNET -
Trvalé internetové připojení
s pevnou veřejnou IP adresou
a rozhraním "ethernet"
-- WS1
v režimu webového serveru
-- regulační souprava 
s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Aplikační údaje a další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Webový server WS1.


II. WS1 - TCP PORT

Provoz v místní síti (ETHERNET)

Je vhodný pro ovládání regulace prostřednictvím instalovaného programu Etherm jedním nebo více uživateli propojenými ethernetovou sítí.

PC připojený do místní sítě
s instalovaným programem Etherm
- ETHERNET - WS1
v režimu raw TCP portu
-- regulační souprava s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Provoz po veřejné síti INTERNET

je použitelný, pokud je v místě regulace trvalé internetové připojení s pevnou veřejnou IP adresou a výstupním ethernetovým rozhraním. Prvek internetového připojení (router) musí zajišťovat příslušné přesměrování na zvolený TCP port.

PC připojený k internetu
s instalovaným programem Etherm
- INTERNET -
Trvalé internetové připojení
s pevnou veřejnou IP adresou
a rozhraním "ethernet"
-- WS1
v režimu raw TCP portu
-- regulační souprava 
s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Aplikační údaje a další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Webový server WS1.


III. VZDÁLENÝ VIRTUÁLNÍ PORT

Provoz v místní síti (ETHERNET)

Je určen např. pro rozsáhlé komplexy budov propojených ethernetovou sítí. V těchto případech je možné také konfigurovat a použít jeden či více konvertorů připojených k dílčím regulačním soupravám v jednotlivých objektech.

 PC připojený do místní sítě
s instalovaným programem Etherm
a virtuálním portem (COM)

- ETHERNET - Konvertor
ethernet/RS232 (485)
-- regulační souprava s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Provoz po veřejné síti INTERNET

je použitelný, pokud je v místě regulace trvalé internetové připojení s pevnou veřejnou IP adresou a výstupním ethernetovým rozhraním. Prvek internetového připojení (router) musí zajišťovat příslušné přesměrování na zvolený TCP port.

PC připojený k internetu
s instalovaným programem Etherm
a virtuální port (COM)

- INTERNET -
Trvalé internetové připojení
s pevnou veřejnou IP adresou
 a rozhraním "ethernet"
-- Konvertor
ethernet/RS232 (485)
-- regulační souprava 
s ETH1mod
nebo sítí ETH1

Realizace spojení se vzdáleným virtuálním portem

Pro funkci konvertoru lze použít konvertory MIDAM.

Konvertory MIDAM

Konvertory MIDAM vyrábí a prodává firma MIKROKLIMA s.r.o. z Hradce Králové v následujících modifikacích a cenách (uvedeny bez DPH):

Mikroklima s.r.o. vyrábí rovněž konvertory MIDAM WiFi-RS232 a WiFi-RS485.

Podrobnosti:

Konfigurace konvertorů MIDAM
Internetové připojení v místě regulační soupravy
Instalace virtuálního portu do "volajícího" PC