Popis Montážní list Instalace Komunikace s PC Dálková správa Hydraulika Měření tepla

KOMUNIKACE řídicích jednotek ETH1mod a ETH1mod2 s osobním počítačem

Výpadek komunikace při poruše regulačního okruhu

V regulačním okruhu může dojít k poruše, která způsobí přetížení sběrnice (zkratem na větvi, poruchou elektroniky, ...). Tyto stavy jsou indikovány displejem (viz montážní list). Důsledky tohoto stavu pro komunikaci s PC závisí na tom, zda je v desce elektroniky řídicí jednotky zasunut HW klíč:

I. Řídicí jednotka - PC (COM)

Řídicí jednotky jsou vybaveny výstupem RS232 (zdířkou RJ11) pro sériový port (COM). Zapojení čtyřvodičového kabelu viz Řídicí jednotka/Montážní list. Délka kabelu by v běžném prostředí neměla přesáhnout 15m. Do PC je potřebné nainstalovat komunikační a konfigurační program Etherm - viz Ke stažení/Programy pro PC.

II. Řídicí jednotka - PC (USB)

Novější osobní počítače nebývají vybaveny sériovým portem (COM). Mezi řídicí jednotku s kabelem (stejným jako v předchozím případě) a PC je pak možné vložit konvertor RS232/USB. Doporučujeme ověřený typ konvertoru ATEN UC-232A, který je i předmětem naší nabídky. Drivery jsou na přiloženém CD (také na www.aten.com nebo na naší stránce). Při instalaci postupujte podle návodu.

Konvertory 232/USB nelze s použít pro starší řídicí jednotky ETH1emc. Existují však možnosti řešení tohoto problému.

Prakticky byl také ověřen typ Y-105 (RS232 je v provedení CANNON 9); tento konvertor lze objednat např. prostřednictvím www.papouch.com pod označením SL232. Můžete si stáhnout driver pro Windows Vista.

Řídicí jednotky jsou vybaveny také výstupem RS485 (svorky A, B). Je proto možné použít i konvertor RS485/USB. Prakticky byl ověřen typ SB485 (RS485 je v provedení CANNON 9). Výrobek nabízí firma www.papouch.com. Cena tohoto konvertoru je podstatně vyšší než v předchozím případě.

Instalace
Při instalaci konvertoru je nutné použít drivery příslušné operačnímu systému použitého PC.

V některých případech se může stát, že pro příslušný port USB bude konfigurován parametr "řízení toku" jako "hardwarové". Pro spolupráci s řídicí jednotkou ETH1 je potřebné toto nastavení změnit na "Xon/Xoff".

Nekombinujte propojení dvou konvertorů ... ETH1 –> 485/232 –> 232/USB –> PC !!!

III. Řídicí jednotka - PC (Ethernet)

Osobní počítače jsou dnes prakticky ve všech případech vybaveny zásuvkou RJ45 pro připojení k síti Ethernet. Pro komunikaci mezi regulační soupravou a PC je možné využít i této varianty. Pro její realizaci je nutný konvertor 232(485)/Ethernet, případně webový server.

III.A Komunikace konvertorem 232(485)/Ethernet

Konvertor se (podle zvoleného typu) připojí k řídicí jednotce buď čtyřvodičově prostřednictvím RS232 nebo dvojvodičově prostřednictvím RS485. Ethernetový výstup se zapojí do PC sítě (HUB, SWITCH) nebo (kříženým) kabelem do PC. V PC je potřebné pomocným programem (příslušejícím ke konkrétnímu typu konvertoru) vytvořit virtuální port COM, prostřednictvím kterého bude komunikace probíhat. Další podrobnosti viz Dálková správa.

III.B Komunikace webovým serverem

Webový server WS1 se připojuje k řídicí jednotce dvojvodičově do svorek RS485 (A, B). Ethernetový výstup se zapojí do PC sítě (HUB, SWITCH) nebo (kříženým) kabelem do PC. V PC není nutné instalovat žádný komunikační program či virtuální port. Komunikace probíhá prostřednictvím běžného webového prohlížeče. Podrobnosti viz Webový server WS1.


Propojení více řídicích jednotek a komunikace se soupravou

Více řídicích jednotek lze propojit do sítě sběrnicí RS485. Komunikaci s takovou sítí jednotek (max 16) může některým z výše uvedených způsobů zabezpečit svým výstupem RS232 kterákoliv řídicí jednotka zapojená v této síti.

Nelze však vyloučit případ, kdy všechny řídicí jednotky v síti jsou od PC vzdáleny více než 15m a propojení s PC sběrnicí RS232 není možné. V takovém případě lze sběrnici RS485 (která může mít v běžných podmínkách délku až 1 200m) přivést až k PC a propojení s ním provést konvertorem RS485/RS232. Pro tento případ doporučujeme ověřený typ konvertoru RS485/RS232 CONV 21.0G výrobce DUHA systém spol. s r.o..