Popis Montážní list Konfigurace Firmware

KONCOVÝ MODUL KS - montážní list

Deska elektroniky KS1/KS2/KS7/KS3 (termistor NR1 je osazen pouze na desce KS1):

deska elektroniky HS1/HS2

Koncové moduly KS se vždy připojují tak, aby vodič "aL" či "aP" sběrnice byl spojen se svorkou "A" a vodič "bL" či "bP" se svorkou "B" na desce modulu!!!

Na obrázku vpravo dole je schématicky znázorněno připojení okenního kontaktu OK (kontakt je rozpojen při zavřeném okně) a oddělených teplotních čidel SIS, SES (pouze pro modul KS2/KS3).

Vodiče přiveďte k desce elektroniky modulu a upevněte je do šroubovacích svorek svorkovnic (použijte šroubovák s břitem 1,8 ÷ 2,0mm).

I. PŘÍKAZY ČINNOSTI

Koncové moduly KS mohou provádět speciální úkony na základě příkazů. K jejich vyvolání se použije servisní mód (display 33 v programovací tabulce ETH1). Na jím vyslanou teplotu reaguje modul obvyklým způsobem; trvá-li však vysílání některé z teplot uvedených v následující tabulce déle než 15 sekund, nastane vykonávání odpovídajícího příkazu.

teplotní rozsah (°C):6 ÷ 3511 ÷ 40– 8 ÷ 21– 28 ÷ 306 ÷ 93 
příkazvyslaná teplotapopis vykonávání příkazu
indikovat firmware3338192687indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve
indikovat konfiguraci3136172281indikace LED diodami všech hlavic zvolené větve

Teplotním rozsahem uvedeným v záhlaví sloupce je míněn takový rozsah, který je konfigurován adrese, na kterou se příkaz vysílá.

II. INDIKACE

Indikace firmware
Verze firmware je určena dvěma číslicemi, které se při popisu oddělují tečkou. První čtyři znaky určují první číslici, další čtyři znaky druhou číslici. Rozlišují se krátká a dlouhá bliknutí - jejich význam určuje následující tabulka. Celý průběh indikace se cyklicky opakuje dokud není příkaz ukončen.

indikace
číslice01234567
 
indikace
číslice89ABCDEF

Příklad:
indikace:  představuje verzi 02 firmware.

Indikace konfigurace
Konfigurace se skládá ze dvou údajů: adresy a teplotního rozsahu (jen pro KS1, KS2, KS7) nebo teplotní hystereze (jen pro KS3). První 3 bity znamenají adresu, druhé 3 bity teplotní rozsah nebo hysterezi; poslední 2 bity jsou u koncových modulů bezvýznamné.

indikace
adresa87651234
 
indikace
teplotní rozsah (°C)6 ÷3511 ÷ 40-8 ÷ 21-28 ÷ 306 ÷ 93   
teplotní hystereze (°C)036912151821

Příklad:
indikace:  u KS1, KS2 představuje adresu č. 1 a teplotní rozsah 6 ÷ 35°C; u KS3 adresu č. 1 a teplotní hysterezi 0°C.