A8a - Přímé ovládání hlavice či koncového modulu (okenní kontakt)

V některých situacích může být požadováno úplné nebo částečné uzavření elektronické hlavice (či vypnutí relé DRP prostřednictvím koncového modulu). Typickým případem je požadavek přerušení nebo útlumu vytápění při otevření okna.

V takovém případě je možno použít okenní kontakt; ten musí být instalován tak, aby při otevření okna spínal.

Připojení okenního kontaktu k hlavici HS, případně koncovému modulu KS

schéma připojení

Kontakt se připojuje stíněným dvouvodičem , sepnutí okenního konatktu propojí výstup čidla nakrátko. Po sepnutí spínače dojde nejpozději do čtyř minut k úplnému uzavření hlavice (vypnutí relé připojeného ke koncovému modulu).

Při dlouhodobě otevřeném okně by za jistých podmínek mohlo dojít ke značnému prochladnutí místnosti - v extrémním případě až k zamrznutí radiátoru. Ochranou proti takovému stavu je vřazení odporu do spínacího obvodu (odpor není zakreslen). Hodnota odporu je závislá na požadované úrovni minimální teploty, ale také na velikosti programované teploty při zvoleném teplotním rozsahu.

Pro nejběžnější aplikaci (teplotní rozsah 6 ÷ 35°C) je možno s použitím odporu 100 k Ohmů (M1) snížit sepnutím kontaktu nastavenou teplotu 21°C na 15,5°C; pokud je však programovaná teplota jen 15°C, sníží se sepnutím kontaktu na 7°C. Tabulka uvádí i hodnoty při použití odporu hodnoty 68 k.

odpor R 100k 68k
 nastavená teplota: při sepnutí spínače pokles na:
21°C 15,5°C 12°C
15°C 7°C 3°C

Důležité doporučení

Je-li stanovena podmínka ochrany těles či jejich přívodů proti zámrzu, je nutné zajistit vhodnou minimální možnou nastavitelnou teplotu (např. jako technické teplotní minimum v konfiguraci řídicí jednotky) a úměrně této hodnotě volit hodnotu sériového odporu spínače tak, aby nebezpečí zámrzu nevzniklo. V odůvodněných případech (např. při aplikaci odděleného čidla či možnosti vzniku velkých škod) ověřit kritické stavy také prakticky v průběhu topné zkoušky)

Pokud je současně s odděleným čidlem aplikován i okenní kontakt, zapojí do příslušných svorek svorkovnice oba kabely společně.

Konstrukční požadavky na vlastní spínač nebudou činit problémy; spínací proud je max. cca 1 mA, napětí 5V. Kontakt musí být samozřejmě galvanicky oddělen od jakýchkoliv jiných obvodů a nesmí být spojován s žádnými ochrannými či zemnicími vodiči. Pro okenní spínače se zpravidla používají jazýčkové spínače s magnetickým ovládáním. Jazýčkový kontakt se montuje do pevné části okna, otevírací část se opatří permanentním magnetem. Uvedné díly nabízí firma:

RELMAG electronic s.r.o.
Bečovská 1080
104 00 Praha 10
TEL: 234 718 810, do oddělení prodeje: 234 718 817
e-mail: info@relmag.cz, stránky: www.meder.cz nebo www.relmag.cz

Firma nabízí několik provedení výrobků (viz www.meder.cz). Pro okenní kontakt lze použít např. "Reed Sensors" MK4 s magnetem M4 ve stejném pouzdře. Pro aplikaci je potřebný kontakt typu:
jednopólový, v klidu sepnutý - značení 1B - spíná při oddálení magnetu
model 90, citlivost C
délka přívodů a zakončení např. 50 (50mm nebo dle možností dodavatele), zakončení W (odizolované konce)
Údaje pro objednávku: MK4-1B90C-50W s protikusem MAGNET M4.

rozměry MK4 a M4

rozměry tělíska MK4 a M4

     foto MK4 + M4
fotografie MK4 + M4

Protože firma prozatím nenabízí stíněný dvojžilový přívod, je nutné co nejkratší vývody jazýčkového kontaktu připojit ke stíněnému dvojžilovému kabelu. Stínění kabelu se na jeho druhém konci připojí dle výše uvedeného schématu do svorkovnice na desce elektroniky hlavice nebo koncového modulu. Na straně kontaktu se stínění nepřipojuje.