Popis Montážní list Foto DPS ETH1emc Úprava ETH1emc->mod

Úprava ETH1emc->mod

Řídicí jednotky ETH1emc vznikly v době, kdy byl prakticky každý běžný osobní počítač vybaven komunikačním portem COM (RS232). Nebyly konstruovány pro připojení jiných zařízení jako jsou např. modemy či konvertory. V průběhu dalších let byly do PC osazovány zásuvky USB a výrobci PC následně přestávali své výrobky sériovými porty COM vybavovat úplně. Protože k obměně PC zpravidla dochází během několika let, dostávají se uživatelé řídicích jednotek do problému "jak připojit svoji ETH1emc k novému PC vybavenému pouze porty USB".

Možnosti řešení

1. Úprava desky elektroniky ETH1emc na ETH1emc->mod

Výrobce nabízí úpravu DPS elektroniky řídicí jednotky ETH1emc spočívající v úpravě součástek, spojových cest i FW. Svorky pro připojení kabelu k PC zůstávají řadové (na rozdíl od ETH1mod, kde je pro tento účel osazena telefonní zásuvka) a místo původních pěti vodičů se nyní použijí pouze čtyři. Z hlediska parametrů komunikace je upravená deska shodná s deskou ETH1mod; lze ji provozovat s doporučenými typy konvertorů 232/USB. Cena úpravy je 500,-Kč + DPH.

Fotografie upravené desky ETH1emc->mod a připojovací svorkovnice po úpravě:

foto DPS foto svorek

2. Výměna desky elektroniky

Výrobce ve svém ceníku trvale nabízí koupi desky elektroniky ETH1mod za sníženou ceny při vrácení původní desky elektroniky ETH1emc. Snížená cena činí 2 450,-Kč + DPH.

3. Aplikace webového serveru WS1

Webový server je zařízení, které umožňuje ovládat řídicí jednotku z PC prostřednictvím počítačové sítě (Ethernet), případně (za předpokladu pevné veřejné IP adresy) i prostřednictvím internetu. S jednotkou pak lze komunikovat dvojím způsobem:

- prostřednictvím běžného webového prohlížeče (WS1 je ve funkci webového serveru)
- programem Etherm s komunikací přes raw TCP port (WS1 je ve funkci konvertoru).

Cena WS1 činí 3 800,-Kč+ DPH.

Pro aplikaci WS1 nepotřebuje řídicí jednotka ETH1emc žádnou úpravu. WS1 se připojuje do svorek A, B, pro RS 485.