Webový server WS.. Internetové připojení Vyzkoušejte si komunikaci Reset WS1 Reset WS2

WEBOVÝ SERVER WS.. - ovládání regulačních souprav také prostřednictvím webového prohlížeče

Webový server WS.. je užitečným doplňkem regulačních souprav ETATHERM s řídicími jednotkami ETH1emc, ETH1mod nebo ETH1mod2. Umožňuje pohodlnou komunikaci prostřednictvím webových stránek běžným webovým prohlížečem. Na PC není nutné instalovat žádný speciální komunikační program. To je výhodné nejen v rozsáhlých místních sítích, ale také na veřejné internetové síti (regulaci lze volat i např. z internetové kavárny).

K regulační soupravě se připojuje sběrnicí RS485 (dvojvodičem, v odůvodněných případech stíněným). Při zapojení je bezpodmínečně nutné dodržet správnou polaritu propojovacích vodičů! Výstupem WS.. je Ethernet. WS.. může pracovat jako webový server nebo jako konvertor RS485/Ethernet.

Napájení webového serveru WS.. je možné i ze zdroje napájejícího řídicí jednotku.

Je však bezpodmínečně nutné, aby zdroj nebyl ničím zakryt, případně aby nebyl vestavěn v malém prostoru s nedostatečnou cirkulací vzduchu. V některých kritických případech by pak za těchto okolností mohlo dojít při restartu (po výpadku napájecí sítě) k zablokování řídicí jednotky. Pro vyšší spolehlivost lze doporučit napájení webového serveru ze samostatného zdroje.

Výrobce HW webového serveru WS.. vydal na uvedený výrobek prohlášení o shodě, ve kterém uvádí, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, je za určených podmínek bezpečný a jsou přijata opatření, kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh.

Webový server WS1

WS1 v pravidelných časových intervalech načítá data z regulační soupravy (1÷16ks řídicích jednotek) a ukládá je do své paměti. Uživatel získá přístup k těmto datům prostřednictvím webového prohlížeče zavoláním místní IP adresy webového serveru v místní počítačové síti (nebo v síti internet veřejné IP adresy routeru s přesměrováním na vnitřní adresu webového serveru WS1). Své požadavky může předávat regulační soupravě vyplněním a odesláním formulářů, které jsou součástí webových stránek.
Práva jednotlivých uživatelů vztahující se jak k serveru WS1, tak k regulační soupravě mohou být upravena vložením příslušných hesel.
Číslo TCP portu WS1 ve funkci webového serveru je 80, je možné ho změnit (doporučujeme však pouze v odůvodněných případech!).

Při provozu webového serveru nesmí žádná z řídicích jednotek regulační soupravy komunikovat s PC, jinou dálkovou správou nebo dalšími webovými servery prostřednictvím sběrnic RS232 a RS485!!!
Nerespektování této zásady může způsobit nežádoucí změnu dat v řídicích jednotkách.

Konvertor RS485/Ethernet

WS1 lze (se znalostí hesla administrátora WS1) přepnout do režimu konvertoru RS485/Ethernet. Komunikaci s řídicími jednotkami pak lze realizovat prostřednictvím tzv. TCP portu (raw portu) s komunikačním programem Etherm. Číslo TCP portu konvertoru je možné nastavit. Po dobu provozu konvertoru nejsou přístupná data regulační soupravy z webového serveru!

VÝZNAMNÁ AKTUALIZACE!

Od programové verze 1.2.36 (uvolněné dne 7.07.2019) lze provozovat webový server i konvertor SOUBĚŽNĚ, tedy bez přepínání funkcí webového serveru a raw TCP portu. Aktualizační soubory stahujte prostřednictvím stránky "Ke stažení/FW pro WS...

Technické údaje
Rozměrydélka 90mm, šířka 36mm, výška 58mm
Napájení10÷35V DC, 14÷24V AC
Připojení RS485šroubovací svorkovnice (A, B)
Připojení Ethernetzásuvka RJ-45

 

Výchozí nastavení
Výchozí režimwebový server
IP adresa192.168.1.250
Maska255.255.255.0
Brána192.168.1.1
DNS10.0.0.0
DNS20.0.0.0
TCP port web-serveru80
TCP port (raw port)10001
Perioda načítání dat60s
Heslo administrátoraetatherm
Heslo uživateleprázdné
Konfigurované ŘJ1ks: adresa 0.1, použít=1, protokol=1

 

Příklad připojení WS1 k desce řídicí jednotky ETH1 (ETH1emc, ETH1mod, ETH1mod2):

BUS END - zakončovací odpor

Sběrnice RS485 musí mít na svém začátku i konci odpovídající impedanci, aby nedocházelo k nežádoucím odrazům signálů. WS1 je zakončovacím odporem hodnoty 180 Ohmů vybaven, ve výchozím stavu (při expedici) je však v odpojeném stavu. Chcete-li ho pro přizpůsobení využít (WS1 se tedy nachází na začátku nebo na konci vedení sběrnice RS485), můžete ho připojit pomocí vnitřních DIP spínačů.

Dotyčná dvojice DIP spínačů se nachází na desce plošných spojů těsně pod kontakty 1 - 2 a A - B v zelených pouzdrech. Při troše šikovnosti lze vhodným nástrojem zakončovací odpor připojit přepnutím těchto DIP do polohy "ON" zvenku, tedy bez otvírání horního víčka. Fotografie představuje DIP v poloze odpojeného zakončovacího odporu.

Webový server WS2

Technické údaje
Rozměrydélka 98,7mm, šířka 36,2mm, výška 64mm
Napájení12÷24V DC, 24V AC
Připojení RS485šroubovací svorkovnice (A, B)
Připojení Ethernetzásuvka RJ-45

 

Výchozí nastavení WS2 je shodné s nastavením WS1 (viz tabulka výše).

Webový server WS2 je funkčně shodný s typem WS1 a má i shodný FW. Rozdíly jsou: