Driver pro konvertor ATEN UC-232A

Driver pro operační systémy Windows XP 32bit, Windows Vista 64bit, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Odkaz pro stažení driveru.

Záznam konfigurace řídicí jednotky

Konfiguraci řídicích jednotek (uloženou i v souboru programu "Etherm") si můžete také doplnit o další souvisící údaje a vytisknout ji ve formě protokolu.

- Kliknutím na Záznam konfigurace se Vám v nové záložce otevře stránka s návodem. Postupujte podle jeho rad.
- Využijte připravené rubriky k doplnění dalších údajů, které konfigurace neobsahuje:
    - kontakt na montážní/servisní firmu, která instalaci prováděla,
    - datum koupě či instalace regulační soupravy,
    - typy osazených elektronických hlavic, specifikaci typu radiátorových ventilů,
    - číslo webového serveru, jeho IP adresu na místní síti, IP adresu při volání prostřednictvím internetu atd.

Vyplněný formulář si na závěr vytiskněte na papír.


Karta do řídicí jednotky ETH1

V průběhu používání regulace ETATHERM může dojít k řadě změn v rozmístění nebo názvech adres. Potřebujete-li vytvořit novou kartičku do řídicí jednotky s aktuálními názvy místností (adres), můžete si stáhnout a vytisknout její výkres prázdné tabulky ve formátu .pdf.

Vyplněnou a přeloženou kartu vsuňte do kapsy v řídicí jednotce pod průhled okénka a podložte ji původní kartou s programovací tabulkou tak, aby nová karta přilnula k okénku zespodu a byla dobře čitelná.

Můžete si také vytisknout novou kartičku i s vyplněnými jmény adres přímo z dat Vaší instalace soupravy ETATHERM a s optimalizovanou velikostí písma. Klikněte na odkaz Tisk tabulky adres do řídicí jednotky ETH1 a v nové záložce se Vám otevře stránka této aplikace; dále postupujte podle návodu.


Tabulka 1 - Konfigurace, příkazy, indikace, ... pro HS a KS

Tabulka shrnuje údaje pro konfiguraci, příkazy, časové intervaly, indikaci týkající se činnosti a konfigurace hlavic HS a konc. modulů KS. Jde o pomůcku pro běžnou praxi. Můžete si ji stáhnout ve formátu .pdf a vytisknout:

- kompletní ve formátu A4
- 1. část ve formátu A5 (naležato)
- 2. část ve formátu A5 (naležato)


Formulář pro výpočet průměrných teplot

Jsou-li k dispozici pouze stavy počitadel získané z WS1 nebo programu Etherm, lze vypočítat průměrné teploty prostřednictvím následujícího formuláře.