Webový server WS1 Internetové připojení

Instalace virtuálního portu do "volajícího" PC

Regulační soupravu ETATHERM doplněnou konvertorem MIDAM připojeným k internetovému routeru s pevnou veřejnou IP adresou a přednastavenou službou směrující volání na zvolený TCP port můžete volat z libovolného PC připojeného k internetu. Do tohoto PC však musíte nainstalovat virtuální port následujícím postupem:

 1. Na internetové adrese www.digi.com klikněte na menu "Support" a dále na "Drivers".
  Dále postupně vyberte ve výběrových políčkách "Embedded Modules", "Digi Connect ME" a Vaši verzi operačního systému.
  Stáhněte Realport Driver for ... .
 2. Rozbalte zazipovaný soubor.
 3. Spusťte instalaci kliknutím na soubor SETUP.EXE.
  Používáte-li různé profily OS Windows, provádějte instalaci v administrátorském profilu.
 4. Digi Real Port Setup Wizard vypíše:

  okno 1

 5. Klikněte na tlačítko "Další" a objeví se Vám okno, do kterého vepište veřejnou IP adresu routeru, kterým je konvertor MIDAM připojen k internetu, a číslo TCP portu, podle kterého router přesměruje spojení na konvertor; počet portů zvolte 1.

  okno 2

 6. Klikněte na "Další" a objeví se další okno; instalační program Vám nabídne číslo volného portu, které můžete v případě potřeby i změnit.

  okno 3


  Klikněte na "Další" a instalace proběhne do svého ukončení.
 7. Restartujte PC! Nový virtuální port je nyní instalován.

Uvedený postup může být výrobcem (Digi) poněkud obměňován, jeho princip by se však neměl měnit. Zohledněte tedy případná doporučení, která by se na stránkách www.digi.com vyskytla.

V programech Etherm nebo KomWin (2.26) nyní můžete konfigurovat spojení prostřednictvím nového portu COM, který byl vytvořen výše uvedeným postupem.

Program Etherm umožňuje úpravu komunikačních parametrů v okně Správa portů; KomWin má od verze 2.26 v okně "konfigurace systému" nastavitelný parametr "Delta 2" s výchozí hodnotou 0,3. jeho hodnota by měla být upravena podle kvality a vytíženosti internetového spojení v konkrétním případě tak, aby při co nejnižší hodnotě parametru bylo dosaženo uspokojivé nepřerušované komunikace. Při hledání optimální hodnoty je vhodné používat tlačítko "Test ŘJ".