Internetové připojení v místě regulační soupravy

Pro komunikaci s konvertorem MIDAM prostřednictvím vzdáleného virtuálního portu COM je potřebné, aby Váš prvek (router), zabezpečující jeho internetové připojení, měl ethernetový výstup a pevnou veřejnou IP adresu. Tuto adresu můžete volat z libovolného místa s internetovým připojením.

Vnitřní program Vašeho routeru musí obsahovat příkaz, který služby směrované na Vámi zvolený TCP port (v použitém příkladu 10001) automaticky přesměruje na Vámi zvolenou vnitřní IP adresu, kterou jste Ve Vaší síti přidělili konvertoru MIDAM (v použitém příkladu 192.168.1.20). O vložení potřebného příkazu do programu routeru požádejte svého poskytovatele internetového připojení nebo správce sítě.

Příklad uspořádání:

V objektu s internetovým připojením a veřejnou IP adresou je na vnitřní síti osobní počítač (pro běžnou práci) a konvertor ethernet/RS232 zprostředkující dálkovou internetovou komunikaci s regulační soupravou dvou řídicích jednotek ETH1mod.

ilustrační obrázek