Konvertor MIDAM - konfigurace

MIDAM lze relativně snadno konfigurovat prostřednictvím jeho webového rozhraní.

Ethernetovou zásuvku konvertoru MIDAM připojte do konektoru pro počítačovou síť svého PC (RJ45) a zapněte do sítě napájecí zdroj konvertoru.
(Připojujete-li přímo do PC, použijte křížový kabel; připojujete-li převodník do HUBu, použijte přímý kabel pro ethernet.)

 1. Spusťte internetový prohlížeč a do řádku adresy napište IP adresu převodníku MIDAM, která je uvedena v přiloženém podrobném popisu (http://192.168.1.37). objeví se Vám stránka "Digi Connect ME Configuration and Management".
 2. Do boxu "Username" zadejte root, do boxu "Password" zadejte dbps. Klikněte na tlačítko "Login".
 3. V levém sloupci (Configuration) následujícího okna klikněte na Network. Objeví se Vám 3 boxy pro zadání:
  - IP adresy
  - masky
  - výchozí brány (routeru)
  . Zadejte tyto parametry podle uspořádání Vaší sítě a potvrďte tlačítkem "Apply".
 4. Klikněte na hyperlinku "Network Services Settings". Příklad nastavení vidíte na obrázku:

  obrázek

  Řádek Enable Real Port musí mít zatržítko a v boxu uvedete číslo TCP portu (v příkladu je to 10005); v tomto řádku zatrhněte také volbu Enable TCP Keep-Alive .